คณิตคิดสนุก /

ผู้แต่ง
ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์
Corporate Author
ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1