สงครามในประวัติศาสตร์ไทย /

ผู้แต่ง
พิมาน แจ่มจรัส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4