วิกฤตการณ์มาเลเซีย /

ผู้แต่ง
ชปา จิตต์ประทุม
Corporate Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1