ภาษากฎหมายไทย /

ผู้แต่ง
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12