พจนานุกรมฉบับอภิธานศัพท์ คำคล้าย ทั้งคำเหมือนและคำตรงข้าม /

ผู้แต่ง
ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1