พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ /

ผู้แต่ง
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ตรั้งที่ 1