ทหารผ่านศึก : รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมของทหารผ่านศึกนอกประจำการโดยองค์กรภาครัฐในภาคอีสาน = The Veterans : An Appropriate Model for Ways of Living through the Government's Organizations in the Northeast Region /

ผู้แต่ง
สิน สีโสม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553