จอมดาบทักษิณ เล่ม 1-2

ผู้แต่ง
ว. ณ เมืองลุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ว111จ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ประพันธ์สาส์น 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
2 เล่ม