กุสินารา แดนปรินิพพานของพระพุทธองค์ = Kusinara, Kushinagar Where th eBuddha passed away /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปะลินดาการพิมพ์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1