ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการจัดการป่าสมุนไพร : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The Relationship Between Social Capital and the Management of Herbs Forest : A Case Study of Plug Mai Lai Community, Tambon Tung Kwaung, Ampher Kampang San, Changwad Nakhon Pathom /

ผู้แต่ง
พระมหาธนพล พรมสุวงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546