ความเป็นมาของพระอภิธรรม /

ผู้แต่ง
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1