ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน = Theory and Practice of Meditation /

ผู้แต่ง
พระมงคลธรรมวิธาน (พระมหาสำเร็จ ภูริจิตฺโต, ทะเรรัมย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, 2561