คติชนวิทยาญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ชมนาด ศิติสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1