พระรถ-เมรี /

ผู้แต่ง
โสภาค สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ใยแก้ว, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1