ผู้หญิงอัตลักษณ์ : คุณค่าทางสังคมที่ถูกลืม /

ผู้แต่ง
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการสุขภาวะผู้หญิง, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1