การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /

ผู้แต่ง
กนกพร สว่างแจ้ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
304.2 ก124ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
170 หน้า