ครูบาเจ้าศรีวิชัย : สิริชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ หลักธรรมคำสอน และมงคลบารมี /

Corporate Author
สมาคมชาวลำพูน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สมาคมชาวลำพูน, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1