พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 9 : พระอภิธรรม ... จิต - เจตสิก - รูป - นิพพาน - สรุปเนื้อความตามลำดับคัมภีร์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4