ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe /

ผู้แต่ง
สัญชัย สุวังบุตร
Corporate Author
อนันต์ชัย เลาหะพันธุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3