การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research /

ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1