อมตะ /

ผู้แต่ง
วิมล ไทรนิ่มนวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13