ตำราช้าง ฉบับรัชกาลที่ 1 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1