21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 Lessons for the 21th Century /

ผู้แต่ง
แฮรารี, ยูวัล โนอาห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562