พาราณสี เมืองบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์ = Varanasi : The previous lives' city of the Buddha /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปริญดาการพิมพ์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1