สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
ธงทอง จันทรางศุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1