ปกประชาฉายาลักษณ์ /

Corporate Author
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1