การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนา /

ผู้แต่ง
ธีรยุทธ ยวงศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
784.19593 ธ641ก 2540
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(4), 92 หน้า : ภาพประกอบ