เอเชียตะวันออกยุคใหม่ = East Asia, The Modern Transformation /

ผู้แต่ง
แฟร์แบงค์, จอห์น เค.
Corporate Author
เครก, แอลเบริ์ต เอ็ม., ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1