พระธรรมกาย 84 ปาง แห่งกวนอิม /

ผู้แต่ง
แดง เก้าแสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารบัวแก้ว, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3