พระราชพงศาวกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2531