ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้าเปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย /

ผู้แต่ง
เผ่าทอง ทองเจือ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง,