ก่อนจะถึงวันนั้น /

ผู้แต่ง
นวลศิริ เปาโรหิตย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
155.4 น347ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
(10), 253 หน้า