จดหมายเหตุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช /

ผู้แต่ง
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 2562