เล่าเรื่องบางกอก เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
ส.พลายน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9311 ส111ล 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
246 หน้า : ภาพประกอบ