การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย = Revolution interrupted : farmers, students, law and violence in Northern Thailand /

ผู้แต่ง
ฮาเบอร์คอร์น, ไทเรล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1