ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ แบบ Active Learning ฉบับใช้เรียน /

ผู้แต่ง
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1