พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2493 /

Corporate Author
สำนักพระราชวัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2533