ขันที /

ผู้แต่ง
เล่า ชวน หัว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2