ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล /

Corporate Author
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1