กระบวนการสร้างธรรมให้ร่วมสมัยของวัดเล็กในเมืองใหญ่ /

ผู้แต่ง
อรศรี งามวิทยาพงศ์
Corporate Author
กัลยา จันทร์ทันโอ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดบันดาลใจ, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1