สงครามครูเสด จากสายตาชาวอรับ = The Crusades Through Arab Eyes /

ผู้แต่ง
มะอ์ลูฟ, อามีน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1