จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิมตามพงลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู /

ผู้แต่ง
สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1