ปณิธานกวี /

ผู้แต่ง
อังคาร กัลยาณพงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7