ปิยกษัตริย์ : เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849 /

ผู้แต่ง
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2561