พจนานุกรมคำเหมือนกัน และคำตรงข้าม = Dictionary of Synonyms and Antonyms /

ผู้แต่ง
ธง วิทัยวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : Forepace Publishing House, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3