พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง
ทักษิณา สวนานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2