ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ = Social Justice and Disability Policy /

ผู้แต่ง
ทวี เชื้อสุวรรณทวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1