นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย /

ผู้แต่ง
พัชรินทร์ สิรสุนทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1