ไทยปิฎก : ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย /

ผู้แต่ง
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1