เรียนรู้จากศาล ตอน ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง /

ผู้แต่ง
จงกลนี ตันติวิท
Corporate Author
วรพล ชินเพชร, โชคชัย เนตรงามสว่าง, กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท(1993), 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2